Verdi I Lombardi Live Performance 1986


Abridged; 5.60 X 4.80 X 0.40 inches

Title: Verdi I Lombardi Live Performance 1986

Author Name: Verdi & Eve Queler & Aprile Millo & Carlo Bergonzi & Paul Plishka

Categories: Other,

Publisher: Legato Classics: 1986

Binding: Audio CD

Seller ID: 151675